Microsoft Dynamics NAV és un ERP que rep suport per part de Microsoft, des del moment del llançament de cada versió, i durant els següents 5 anys.nAquest suport compromet el fabricant a fer que el sistema estigui actualitzat pel que fa a canvis que per normativa legal, el programari hagi de cumplir. Es pot mantenir el programari més temps que aquest període, però considerant que qualsevol canvi, haurà de ser resolt pel Partner o l’equip de desenvolupament del propi client.

A l’abril de 2018, Microsoft ha llançat un nou ERP al mercat, que si bé manté l’esperit de Dynamics NAV (i la seva funcionalitat), a nivell tecnològic suposa una revolució.

Dynamics NAV Roadmap

Considerant que s’ha indicat anteriorment, per a una empresa que ara mateix funciona amb una versió anterior de Microsoft Dynamics NAV (de NAV2013 d’ara endavant), es plantegen tres possibles escenaris d’evolució.

–Detallem en els següents punts les particularitats de cada model:

  1. Migrar a Microsoft Dynamics NAV 2018
  2. Migrar o Reimplantar a Dynamics365 Business Central (On-Premise)
  3. Reimplantar Dynamics365 Business Central (Cloud)

 

Migrar a Microsoft Dynamics NAV 2018

–Aquest plantejament és el més conservador, ja que en una migració es pot traspassar, tant les personalitzacions (desenvolupaments) fetes a mida per al client, com tot l’històric de moviments que hi ha en la versió actual. Per als usuaris és el canvi “més suau”, ja que la interfície de treball és molt similar a la que ve usant NAV des de la versió NAV2009 RTC d’ara endavant.

A efecte de costos de llicència, i considerant que s’està al dia del contracte d’actualització de versions (BREP), aquesta actualització no implica cap canvi en el cost anual, ni en la fórmula de pagament.

Els requeriments de Servidor i PC poden ser els mateixos que en versions anteriors, pel que és possible que es pugui aprofitar els equips tal qual estan i potser només calgui tenir en compte que a nivell de Programari base, hagi compatibilitat. No cal “saltar” al núvol en un canvi d’aquest tipus, i podem seguir amb el mateix model d’infraestructura que hi ha avui.

A efectes econòmics és l’escenari més ajustat, i a nivell de dates, també és el plantejament més reduït.

L’ “inconvenient” que té aquest canvi, és la seva relativament curt cicle de vida, ja que Microsoft només donarà suport a aquesta versió fins a la tardor de 2.022. Així doncs, en cas de seleccionar aquest plantejament, el següent canvi (sempre que seguim amb els ERP de Microsoft) serà a Business Central.

 

 

Migrar a o reimplantar a Dynamics 365 Business Central

Aquest plantejament, permet realitzar una migració distribució completa de Dynamics NAV2015 o posterior (amb versions anteriors cal fer una migració intermèdia). Encara permet aprofitar l’entorn de desenvolupament C / AL utilitzat en els últims anys en Microsoft Dynamics NAV, el que significa que les adaptacions fetes, es podrien arribar a traspassar a Business Central.

–––No està clar de moment, si d’aquest escenari es podrà “migrar” al següent que plantegem (100% Cloud), de manera que podria donar-se el cas que si la voluntat és acabar anar anant al Cloud a mig termini, aquest canvi no ens faci estar en una posició millor que un NAV2016 / 2018.

Aquest és un model de transició, ja que a curt / mitjà termini, aquest entorn de desenvolupament quedarà discontinuat. Està pensat per fer instal·lacions “On Premise” (en un Servidor tradicional de tota la vida, o bé en servidors privats en el Cloud, per exemple Azure).

Hi ha la possibilitat de treballar encara amb el client Windows, el que significa que per a usuaris que vénen de versions NAV2009 RTC o posterior és un canvi de poca envergadura (la interfície d’usuari és pràcticament idèntica). També es pot treballar amb la nova interfície web, el que forçosament ens portarà a la necessitat de disposar d’un nou Servidor per aquest servei, que es connectarà al servidor de base de dades que ja existirà.

És per tant un model híbrid pel que fa a tecnologia i entorn de desenvolupament. Lògicament és una versió que té molta més “vida” per davant que el NAV2018 comentat anteriorment.

Aquest model permet a més incorporar APPs en format d’Extensió, disponibles a la Appsource de Microsoft.A efectes de llicència, i sempre que s’estigui al dia del contracte d’actualització de versions, hi ha plans de migració d’aquesta. Aquests canvis no suposen cap cost addicional per al client, i sempre es manté com a mínim la mateixa funcionalitat o nombre d’usuaris.

El major canvi ve donat perquè es passa a un model de llicència nominal per usuari. Això implica que cada empleat que accedeixi al sistema, ha de disposar d’una llicència a nom seu, independentment de l’ús esporàdic o intens que faci l’ERP. Per tant, en alguns escenaris de migració des NAV, pot ser necessari afegir llicències d’usuari addicional. Els futurs canvis de versió, s’han de fer per personal qualificat (el Partner implantador).

 

 

Reimplantar Dynamics 365 Business Central (Cloud)

Aquest model, ara per ara, només es pot contemplar en la modalitat de Re-Implantació. Per tant no es poden traspassar dades històriques.

Les adaptacions que hagi fetes es podrien arribar a traspassar, però cal aplicar un procés de transformació, ja que en aquest cas ja només es pot desenvolupar en el nou entorn A.L. (Programació a través de Visual Studio Code). Cal analitzar cas per cas si val la pena, o bé és millor desenvolupar des de zero.

–Business Central en Cloud és un canvi important en el model d’ús de l’ERP, ja que es prescindeix de Servidors propis i de tots els elements associats a aquests (llicències de programari, seguretat, còpies, manteniment, etc …) Des del punt de vista de interfície d’usuari, el canvi és més gran i tot i que manté l’essència i arrels de Dynamics NAV, l’aspecte és diferent.

A efectes de llicència, igual que en el cas anterior, es passa a llicències d’usuari nominals. Per a clients amb manteniment en vigor i canvis que es realitzin abans de l’estiu de 2.022, s’aplicarà un 40% de descompte en les quotes mensuals d’usuari, de manera perpètua.

La llicència passa a ser facturada mitjançant quotes mensuals (i lògicament deixa de pagar-se el manteniment). Aquesta fórmula permet créixer o decréixer en usuaris, mes a mes. No és possible combinar tipus d’usuari, o tots Essentials o tots Premium.

Sens dubte, una de les majors avantatges de Business Central Cloud, és que l’ERP sempre està al dia de versions. S’actualitza de manera automàtica, desatesa, i amb una mitjana de 2 canvis anuals de versió.

 

Conclusió

No hi ha cap opció millor que les altres, depèn de la situació de l’empresa i els plans de futur amb l’ERP serà millor una opció o una altra. Per a això, t’oferim un estudi gratuït de la teva situació per avaluar pros i contres de cada model per a ser plantejat des de diferents punts de vista: econòmic, funcional i recorregut.

Vols que t’ajudem a prendre la decisió?

Contacta amb nosaltres
reCAPTCHA