El passat Dilluns 10 de Novembre, el diari La Vanguardia va publicar un monogràfic especial titulat: Catalunya Avança, on es concedeix una entrevista a Frederic Barberà, director general d’Olivia

EntrevistaFredericSagradaFamilia

MonograficEntrevista