microsoft dynamics navision

Existeix una fórmula màgica per a l’èxit empresarial? Tots sabem la resposta: no existeixen els miracles. Però sí que podem afirmar que hi ha estratègies empresarials que ens poden ajudar en el camí cap a l’èxit. Per exemple, amb els models de negoci actuals és cada vegada més evident que una bona estratègia és establir una bona organització, mantenir una correcta planificació i tenir la capacitat de saber gestionar els processos habituals d’una empresa.

En el rerefons del nostre complex teixit empresarial ens cal d’instruments que ens ajudin a aplanar aquest camí que pot arribar a ser tan tortuós. La solució la trobem en les noves eines que les noves tecnologies posen al nostre abast. Eines que ens atorgaran la capacitat de donar millors i més ràpides respostes a les diferents tasques que desenvolupen tots els departaments d’una empresa. I, per tant, ens ajudaran a guanyar efectivitat.

En aquest context ens trobem eines com els moderns CRM (Customer Relationship Management) o els ERP (Enterprise Resource Planning). Si els CRM es caracteritzen per la relació amb el client i el departament comercial, els ERP són els que es relacionen amb la part més interna de l’empresa: el back office, la gestió d’inventaris, el control de producció i de qualitat, la gestió de recursos humans, la generació i l’enviament de factures a clients i proveïdors, etc. Implementar eines com l’ERP Microsoft Dynamic Navision és l’estratègia ideal per incrementar el rendiment d’una empresa.

Microsoft Dynamics NAV (Navision) per a empreses

Microsoft Dynamics Navision és una solució ERP dissenyada per agilitar els processos d’una empresa. És una eina de negoci avançada enfocada a millorar tots els processos per incrementar el rendiment de totes les seves àrees. Un programari al qual tenen accés els diferents departaments de l’empresa que intervenen en cada tasca ajudant-los a interrelacionar-se entre ells. D’aquesta manera, les dades es transformen ràpidament en informació i constantment es manté el control de tots els passos actuals i futurs.

L’ERP Navision de Microsoft és una solució integral. És a dir, recull tots els precesos de les àrees de finances, gestió de subministraments, vendes i màrqueting, gestió de projectes o recursos humans per tenir tots els possibles factors controlats. D’aquesta manera, tota la informació accessible en tot moment per a totes les àrees implicades i es pot relacionar i coordinar per a una gestió més eficient.

Per tant, cada empleat sempre té accés a tota la informació, tots els documents i qualsevol altre element que necessiti de manera intuïtiva i personalitzada segons les seves necessitats.

A més, en fer disponible una gran quantitat de valuosa informació i múltiples eines de generació anàlisi i informes, Microsoft Dynamic Nav contribueix a l’optimització de la presa de decisions.

Avantatges de l’ERP Navision

  • Sincronització amb altres programari de Microsoft: Navision ERP és una completa eina que ofereix una gran ventall de solucions integrades. Gràcies a la sincronització amb altres programari Microsoft com Windows Vista o el paquet de Microsoft Office, es converteix en una eina molt fàcil d’usar i molt ràpida d’implantar.
  • Senzillesa i productivitat: En l’actualitat, en una empresa pot ser difícil organitzar i simplificar tasques, eliminar la saturació o simplement enfocar la informació en la direcció correcta. L’ERP Navision tan sols ens mostres les característiques que necessitem pel que podem gestionar els processos amb més rapidesa i enfocar-nos en potenciar el nostre negoci. A més, els centres de Rols de Microsoft Dynamic Nav ens donen l’opció d’assignar diferents rols laborals a cada membre de la nostra organització.
  • Optimització en la presa de decisions: Gràcies a l’ampli ventall d’eines d’anàlisi i d’informes detallats i l’accés en temps real de Microsoft Dynamic Navision el personal pot arribar a prendre les seves pròpies decisions, informades i fiables, enfocades a impulsar el negoci.
  • Implantació ràpida i segura: L’ERP Navision està preparat per satisfer les necessitats canviants del negoci, sense interrompre les operacions o modificar el pressupost, a més de rendibilitzar al màxim les inversions. Per aquest motiu és considerat un dels programari de gestió més fiables per a l’evolució i el creixement de les empreses. A més, amb característiques de seguretat específiques que atorguen accessos limitats als diferents membres de l’empresa i un entorn de desenvolupament orientat a objectius amb un codi font compacte que simplifica el manteniment del sistema i la connexió amb altres sistemes.

Vols saber més sobre Microsoft Dynamics Navision i sobre com guanyar efectivitat en la teva empresa? Posa’t en contacte amb nosaltres.