FCS: Finite Capacity Scheduling

FCS és una solució dissenyada per planificar de manera eficient les activitats de producció i distribuir òptimament la càrrega de treball entre els recursos amb capacitat disponible.

En tractar-se d’un producte perfectament integrat amb la lògica de Microsoft Dynamics NAV, sempre que es disposi d’una implementació ben estructurada, la instal·lació del FCS serà qüestió de «plug and play».